Tổng quan về công ty

Tên công ty Work Management
Người đại diện Tổng giám đốc: Yoshihisa Furukawa
Mã số đăng ký
  • Doanh nghiệp phái cử nhân sự 23-301989
  • Nghiệp vụ giới thiệu nhân sự có phí 23-ユ-301559
  • Tổ chức đặc định 23-02 (Tổ chức liên quan tới kỹ năng đặc định)
  • Số đăng ký cơ quan hỗ trợ No.19登-000004
Số điện thoại 0120-774-773
Số fax 052-339-3361
Hòm thư info@work-m.net
Địa chỉ

Trụ sở chính

1-4-4 Kanayama, Quận Naka, tầng 9 Tòa nhà Tatsumi Nagoya 460-0022 Japan

Tokyo

4-16-7 Meguro-honcho, Quận Meguro, Tòa nhà Sun World Tokyo 152-0002 Nhật bản
Số điện thoại: 03-5721-7731
Số fax: 03-5721-4461

Osaka

5-9-16 Nishitenma, Quận Kita, thành phố Osaka Tòa nhà Dia Palace Nishitenma 803 Osaka 530-0047 Nhật Bản
Số điện thoại: 06-6312-7121
Số fax: 06-6312-7123

Hướng dẫn đường đi

Trụ sở chính

1-4-4 Kanayama, Quận Naka, tầng 9 Tòa nhà Tatsumi Nagoya 460-0022 Japan

Tokyo

4-16-7 Meguro-honcho, Quận Meguro, Tòa nhà Sun World Tokyo 152-0002 Nhật bản

Osaka

5-9-16 Nishitenma, Quận Kita, thành phố Osaka Tòa nhà Dia Palace Nishitenma 803 Osaka 530-0047 Nhật Bản