Liên lạc

Hãy đặt câu hỏi về công việc bạn quan tâm hoặc về chúng tôi theo mẫu dưới đây
Nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp nhận và liên lạc với bạn
Sẽ mất một thời gian để chúng tôi tiếp nhận và trả lời. Nếu có việc cần gấp, hãy gọi điện.

Bắt buộcHãy lựa chọn chủ đề mà bạn muốn hỏi
Tên công ty bạn
Địa chỉ
Số bưu điện
-
Tỉnh
Thành phố, quận, đường
Số
Tên tòa nhà
Bắt buộcTên người liên hệ
Bắt buộcPhiên âm Furigana
Số điện thoại
Số fax
Bắt buộcĐịa chỉ hòm thư
Nội dung liên lạc