Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Trung tâm hỗ trợ việc làm Visa kĩ năng đặc định là một trang web thông tin việc làm trên mạng Internet được cung cấp bởi công ty Cổ phần Work Management
Trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, để xử lý thông tin cá nhân của nhiều khách hàng và các doanh nghiệp đối tác, chúng tôi thiết lập hệ thống quản lí thông tin cá nhân và sẽ chịu trách nhiệm với tư cách là một doanh nghiệp.

 1. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân trong phạm vi mục đích sử dụng cần thiết đã được chỉ định và sẽ không sử dụng với bất kì mục đích nào khác
 2. Thông tin cá nhân sẽ được lấy một cách thích hợp và hợp pháp
 3. Thông tin cá nhân sẽ không được cung cấp cho bên thứ 3 khi không có sự đồng ý của khách hàng
 4. Trong việc quản lí thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để quản lý an toàn, phòng ngừa mọi mối nguy hiểm như mất mát, hư hỏng và rò rỉ thông tin.
 5. Chúng tôi tuân thủ luật pháp và các quy định liên quan đến việc bảo mật thông tin cá nhân, phương châm của quốc gia, quy tắc – tập quán ngành nghề, trật tự và đạo đức công cộng.

Xử lý thông tin cá nhân

Công ty cổ phần Work Management (Sau đây gọi là “công ty chúng tôi”) đăng chính sách bảo mật này. Các công ty, tổ chức (sau đây gọi là “công ty sử dụng) sử dụng dịch vụ được cung cấp theo chính sách bảo mật này ( sau đây gọi là “dịch vụ này”) sẽ tôn trọng quyền riêng tư của người sử dụng dịch vụ này (sau đây gọi là “người dùng”), chú ý và xử lý quản lí thông tin cực kì cẩn trọng.

Mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Mục đích của việc sử dụng thông tin cá nhân như sau. Chúng tôi sẽ không được sử dụng ngoài mục đích sử dụng.

 • Cung cấp dịch vụ cho người dùng trên trang web này
 • Thư tín, tệp đính kèm của liên hệ và thông báo khác nhau sẽ được đi cùng với dịch vụ này
 • Cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty sử dụng dịch vụ này dựa trên sự đồng ý, đăng ký của người dùng
 • Cung cấp hiển thị, dịch vụ này/ gửi thư nội dung/ quảng cáo dựa trên lịch sử hành vi/ thông tin vị trí/ thông tin thiết bị/ thông tin thuộc tính
 • Cải thiện dịch vụ này/Phát triển dịch vụ mới/Hoạt động tiếp thị
 • Xác nhận và trả lời các bình luận và thắc mắc về dịch vụ này

Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Về nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người dùng.
Chỉ cung cấp khi nhận được sự đồng ý của người dùng sau khi chỉ định người nhận và nội dung của thông tin được cung cấp.

 1. Các mục thông tin cá nhân sẽ được cung cấp: trong các thông tin thu được từ người dùng (bao gồm lịch sử sử dụng dịch vụ, thông tin tương ứng với bất kỳ lịch sử hành vi nào như duyệt, tìm kiếm, đánh dấu, v.v.), đó là mục thông tin trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng.
 2. Phương tiện cung cấp:
  bằng văn bản hoặc qua phương tiện điện tử như thư tín, tệp đính kèm. Tuy nhiên, trong các trường hợp sau đây, thông tin cá nhân có thể được cung cấp mà không có sự đồng ý của người dùng, miễn là nó không vi phạm luật pháp và quy định liên quan.
  • Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của một người và rất khó để có được sự đồng ý của người đó.
  • Khi cần đặc biệt cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em và rất khó để có được sự đồng ý của người dùng
  • Khi sự đồng ý của người dùng có thể cản trở việc thực hiện công việc của tổ chức quốc gia, chính quyền địa phương, hoặc khi người được uỷ thác cần hợp tác thực hiện các công việc được quy định bởi luật pháp và quy định.
  • Trường hợp tòa án, cơ quan hành pháp, cảnh sát, các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân
  • Trường hợp khi người dùng yêu cầu được phép cung cấp thông tin cho bên thứ ba
  • Trường hợp tiết lộ và cung cấp thông tin cá nhân được pháp luật cho phép

Về việc sử dụng dữ liệu thống kê đã được xử lý

Công ty có thể tạo dữ liệu thống kê nhằm làm mất đi khả năng xác định đối tượng cá nhân cụ thể dựa trên thông tin cá nhận mà bạn cung cấp. Đối với dữ liệu thống kê không thể xác định cụ thể đối tượng, chúng tôi có quyền sử dụng mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Số liên lạc dành cho câu hỏi và khiếu nại

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc hoặc phàn nàn nào liên quan đến việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn, hãy liên lạc với chúng tôi.

 • Địa chỉ: 1-4-4 Kanayama, Quận Naka Tầng 9 tòa nhà Tatsumi Nagoya 460-0022 Nhật Bản
 • Điện thoại: 0120-774-773